Wykonanie odnowy nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych Powiatu Kartuskiego w roku 2016

 

Zakres prac

Wykonanie odnowy 6 odcinków dróg powiatowych poprzez wyrównanie istniejących nawierzchni betonem asfaltowym oraz wykonanie warstwy ścieralnej o łącznej ilości 20564 m2.